På Breum skole er respekt et nøgleord - respekt for det enkelte menneske, den enkelte elev - respekt eleverne imellem og respekt for lærerne og skolens andre voksne. Eller sagt på en anden måde: På Breum skole er der plads til alle men ikke til alt.

Unge mennesker stiller krav til deres skole om at være et spændende sted, hvor de kan møde andre unge, hvor der sker noget og de oplever noget – bl.a. med elevbaserede aktiviteter, og hvor der er styr på tingene.

I stigende omfang skal eleverne medinddrages og sikres medindflydelse, så de udvikler sig fra ”elever” til ”studerende”.

Disse gensidige forventninger mellem skolen og forældre/elever bygger på det fælles ansvar, skolen og forældrene har over for eleverne. Hvor lærerne kan tilbyde deres faglige ekspertise til bibringelse af faglige kompetencer, er det en fælles opgave i samarbejde med forældrene at styrke elevens udvikling fra barn til ansvarlig ung.

Det er en vigtig opgave for skolens ledelse at vægte disse forventninger over for hinanden og med åbenhed om denne afvejning og om de her af følgende målsætninger at nå de bedst mulige resultater for skolens elever.