SSP-vejleder på Breum Skole

 

Helle Valbjørn

Lærer og SSP-vejleder

Tlf: 27599239

Mail: [email protected]

 

Min primære funktion som SSP-vejleder er at hjælpe lærere, elever og forældre i situationer, der vedrører

uhensigtsmæssig adfærd i skolen, i nærmiljøet eller i selskab med elever fra de omkringliggende skoler,

tyveri, vold eller situationer, hvor der er indblandet alkohol og rusmidler.

Mit arbejde består bl.a. i:

• Samtale med elever, der er indblandet i situationer, der vedrører ovenstående

• Samtaler med forældre

• Samarbejde med de andre skoler i Skive kommune samt politiet

• Samarbejde med mine kolleger, der har elever med bekymrende adfærd

• Samtaler med ledelsen vedrørende de enkelte sager

 

Du er altid velkommen til at kontakte mig, såfremt du har en problemstilling, du har behov for at drøfte.

Du kan også klikke ind på SSP Skives hjemmeside, der indeholder fine links og info om SSP-arbejdet i kommunen www.skive.dk (under SSP)